Schrijven is een complexe vaardigheid. Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het schrijfproces. Zo is zowel de grove als de fijne motoriek belangrijk, maar ook visuomotorische vaardigheden, vormonderscheidend vermogen, ruimtelijke oriëntatie, spierspanning en richtingsontwikkeling moeten goed ontwikkeld zijn om soepel te kunnen leren schrijven.

Wanneer een kind moeite met schrijven heeft, kunnen er meerdere onderliggende oorzaken zijn. Bijvoorbeeld omdat een kind moeite heeft met het bewegen van ogen en/of handen, waardoor het schrijven veel energie kost en het handschrift niet goed leesbaar is. Daarnaast kan een kind het lastig vinden om de letter- of cijfervorm op de juiste manier te schrijven. Tenslotte kan een kind problemen ervaren bij het benutten van de schrijfruimte en zo de letters, woorden of zinnen niet gelijkmatig op papier krijgen.

Door te achterhalen op welke gebieden de schrijfproblemen zich voordoen en de onderliggende reflexen te testen, kunnen we met een specialistische aanpak en aantrekkelijke, speelse werkvormen aan de slag om het schrijven te verbeteren.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw kind? Neem vrijblijvend contact op met Praktijk Lijfkracht & Breinkracht. Bel 06 575 342 93