Op school worden losse letters aangeboden en met die letters worden woorden en later ook zinnen gevormd. Er wordt hierbij gestart met de kleine delen (letters) en zo toegewerkt naar het grotere geheel (woord).

Het aanbieden van losse letters gebeurt door de klank van de letter aan het teken te koppelen. Bij dictees moet een kind een woord auditief, dus klank voor klank analyseren uit het grotere geheel. Maar wat nu als een kind moeite heeft met deze auditieve analyse of niet alles goed hoort? Daarbovenop komen er nog heel veel spellingregels die onthouden en toegepast moeten worden.

Gelukkig is er ook nog een andere methode om aan de slag te gaan met de juiste spelling van woorden: woordbeeldtrainer. Bij deze methode wordt uitgegaan van een heel woord (het hele woordbeeld). Hierbij wordt gebruikgemaakt van de visuele leeringang. De visuele leeringang werkt ondersteunend bij de koppeling met het auditieve deel.

Daarnaast koppelt het programma kleuren aan verschillende deelactiviteiten, die passend zijn bij de verwerking in de verschillende hersengebieden. Na het testen van zowel de visuele als de auditieve verwerkingssnelheid van het kind en de categorieën waar een kind op uitvalt, wordt een programma op maat gemaakt. Het kind oefent zowel in de praktijk als thuis of op school met het webbased programma.

Afbeelding: Pexels

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw kind? Neem vrijblijvend contact op met Praktijk Lijfkracht & Breinkracht. Bel 06 575 342 93