Wanneer de aangeboden lesstof op school niet beklijft, heeft een kind vaak meer tijd nodig om zich de stof eigen te maken. Daarnaast kan het zijn dat de lesstof beter begrepen wordt als het op een andere manier wordt aangeboden. Praktijk Lijfkracht & Breinkracht biedt ondersteuning middels de volgende programma’s.

JaMaRa

JaMaRa is een rekenaanpak die ervoor zorgt dat leerlingen beter, alsnog of opnieuw leren rekenen.

technisch lezen

Binnen het leesproces zijn er veel deelvaardigheden nodig, waardoor lezen veel energie kan kosten.  

Met sprongen vooruit

Met Sprongen Vooruit is een rekenprogramma waar kinderen veel plezier aan beleven.

woordbeeldtraining

Bij deze methode wordt uitgegaan van een heel woord (het hele woordbeeld) en  de visuele leeringang.

schrijfmotorische therapie

Wanneer een kind moeite met schrijven heeft, kunnen er meerdere onderliggende oorzaken zijn.

geheugentraining

Kinderen die problemen ervaren met hun werkgeheugen leren hun beschikbare werkgeheugencapaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten.

beelddenken

Als je voorkeur het denken in beelden is, heb je een andere aanpak nodig om je de lesstof eigen te maken.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw kind? Neem vrijblijvend contact op met Praktijk Lijfkracht & Breinkracht. Bel 06 575 342 93