Is je kind nerveus als het een spreekbeurt moet doen? Voelt je zoon of dochter zich gespannen voor een toets of examen? Dat is heel gewoon en nog goed ook. Wie zenuwachtig is, wordt alerter en kan beter presteren.

Maar wat nou als je kind zo zenuwachtig is dat het niet meer normaal kan denken? Dan kan er sprake zijn van faalangst. Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. We spreken pas over faalangst als je zo door de angst voor mislukking gegrepen wordt dat je erg belemmerd raakt. Je weet dat je goed geleerd hebt, je kent de stof van haver tot gort, maar op de toets lijkt het niet meer in je hoofd te zitten: je blokkeert.

Faalangst kun je onderverdelen in:

  • Cognitieve faalangst: het presteren voor een toets of examen. De geleerde kennis kunnen produceren of toepassen.
  • Sociale faalangst: het spreken voor een groep mensen, bij een spreekbeurt bijvoorbeeld. Maar ook het aanspreken van (onbekende) mensen in alledaagse situaties of het contact maken met mensen.
  • Motorische faalangst: je bewegingsapparaat doet niet wat je wil. Denk aan een gymles, waarin je je erg onzeker voelt en letterlijk kunt verstijven.

Praktijk Lijfkracht & Breinkracht biedt de faalangstreductie training ‘STERKerSTAAN’ aan. Daarnaast wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld door gebruik te maken van verschillende creatieve werkwormen. In de sessies krijgt een kind handvatten om beter te leren omgaan met faalangst met als doel: STERKerSTAAN. Voor tieners maken we gebruik van de methode ‘Lefgasten’.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw kind? Neem vrijblijvend contact op met Praktijk Lijfkracht & Breinkracht. Bel 06 575 342 93